Предимства на външната фирма

 • Фирмата разполага с различни тесни специалисти за различните типове проблеми. Това им дава възможност да са по-добре подготвени.
 • Ако наемете администратор със същите познания, разходите за заплата и осигуровки ще са много по-големи, като освен това той ще трябва да ползва годишен отпуск или отсъствие по други причини. Това ви поставя временно или за постоянно в ситуация без IT support.
 • Фирмата може да Ви осигури по-пълен набор от услуги, например ремонт на Вашата техника.
 • При повреда няма да се наложи да спирате работата си за дълго, защото фирмата ще Ви предостави оборотна техника за времето на ремонта.
 • При няколко едновременни проблема фирмата може да изпрати повече специалисти и да Ви спести престой или глоби за закъснение.

Какво да попитате, когато избирате компютърна поддръжка?

Фирмите, предлагащи компютърна поддръжка, са хиляди. Можете да улесните своя избор, ако го базирате на точни критерии. Ето някои примерни въпроси, по които можете да оцените качеството на предлаганата услуга:

 • Ако поради проблем с компютъра не мога да подготвя справките по ДДС, мога ли да разчитам на реакция до един час от специалист на фирмата?
 • В случай, че принтерът ми се повреди и не мога да отпечатам оборотна ведомост, мога ли да разчитам фирмата да го ремонтира и да ми осигури оборотен за времето на ремонта.
 • Мога ли да разчитам специалист на фирмата да се грижи осчетоводената информация да бъде надеждно архивирана?
 • Може ли фирмата да осигури компютърно обучение и консултации?
 • От колко години работи фирмата?
 • Има ли фирмата договори със световните производители на техника и софтуер?
 • Разполага ли със сертифицирани специалисти?
 • Кои други компании обслужва фирмата и разполага ли с препоръки от тях?
 • Предлага ли фирмата пробен период?
 • Разполага ли фирмата с подизпълнители, например за телефонни централи или Интернет доставчици?
 • Ако местите офиса си, може ли фирмата да изгради нова компютърна мрежа?

Освен тези въпроси, би било чудесно, ако договорите с фирмата следните подробности:

 • Първоначална проверка за проблеми на всички компютри.
 • Профилактични посещения поне веднъж месечно.
 • Да Ви посещава един и същи служител на фирмата, който да е запознат с Вашата специфика. Да има точни дни и часове за посещение.
 • Служителят на фирмата да присъства винаги при посещения от друга компютърна фирма. Например за Интернет или за счетоводната програма.
 • Почистване на компютрите от прах поне веднъж на шест месеца.
 • Служителят на фирмата да се грижи за инсталирането на всички пакети с оправени грешки (Service Packs) и за обновяването на антивирусната програма.
 • Фирмата да изкупува старата Ви техника и да Ви предлага оферти за нова.
 • Фирмата да Ви доставя консумативи за принтерите.
 • При повреда на компютърна техника, която е в гаранция към трето лице, фирмата да се погрижи за комуникацията с гаранционния сервиз и за целостта на техниката.