Инсталиране и поддръжка на SIP VoIP телефонни централи от Пи Ес Пи България


Този тип телефонни централи представляват специализиран софтуер за пренос на гласови данни и се инсталират върху сървър, компютърна конфигурация или специални хардуерни устройства от типа на SIP VoIP Телефонни централи, SIP Телефони, GSM Gateways. Използвайки различните видове протоколи за комуникация – IAX2, SIP, H323 или H264 за пренос и запис на звук, видео и данни, тази технология предлага редица ключови предимства пред обикновените хардуерни телефонни централи:

 • Значително по-ниски разходи за инсталация и поддръжка на телефонията (до 80% по-ниски спрямо традиционните телефонни централи).
 • Гъвкаво интегриране на допълнителни възможности и функционалности без да се налага хардуерно монтиране на допълнителни модули, както е при стандартните телефонни централи.
 • Възможност за централизирано управление с многофункционални опции.
 • Улеснено свързване на допълнителни вътрешни телефонни постове на голямо разстояние (необходимо е само да има интернет връзка и можете да имате вътрешен телефон, в която и да е точка по света).
 • Висока степен на защита от пробиви в сигурността.
 • Възможност за използване на WiFi телефонни апарати за безжична връзка.
 • Подробни анализи и справки по потребител и телефон.
 • Неограничен брой линии и потребители без да са необходими допълнителни разходи и вложения за хардуер.
 • Лесна смяна на доставчика на услугата (различните мобилни и интернет оператори) при запазване на съществуващите номера.
 • Възможност за избор на телефонни номера с код, различен от този на мястото, на което се намирате физически.
 • Възможност за създаване на менюта и правила за прехвърляне на разговорите.
 • Телефонен секретар с препращане на съобщенията към предварително зададен и-мейл адрес.
 • Възможност да използвате своя компютър или лаптоп като телефон.

Ние от Пи Ес Пи България можем да Ви предложим да наемете от нас оборудването за изграждане на SIP VoIP телефонна централа за Вашия офис. Вместо да закупите нов сървър, който да служи за SIP VoIP централа или да вземете нови телефонни апарати, ние ще Ви предложим отлични цени за наемането на цялата техника, която ще Ви потрябва за водене на разговори по Интернет. По този начин Вие ще ползвате SIP VoIP телефония във Вашия офис колкото Ви е необходимо. След това просто ще ни върнете наетата техника. Свържете се с нас, за да проверите какви са условията за наемането на SIP VoIP техника от нас.