Възстановяването на данните представлява сложен процес, при който не винаги има положителен резултат – това зависи от степента на повреждане на дефектиралия носител, напимер хард диск или CD/DVD. Ако хард дискът на компютъра дефектира, а цялата Ви информация е на него, Вие може да се обърнете към нашия компютърен сервиз. В голяма част от случаите информацията може да бъде спасена. Изключително важно е да не записвате или копирате никаква друга информация на твърдия диск, след като установите, че липсват важни данни. Също така дискът не трябва да бъде дефрагментиран, тъй като тази операция заличава следите на липсващите файлове и те никога повече няма да могат да бъдат възстановени.

След като установите липсата на важните данни, преустановете работа с компютъра и го изключете. По този начин ще бъдете сигурни, че никоя програма няма да пише информация върху твърдия диск и така ще запазите моментното състояние на данните в него. След това наш служител ще демонтира диска и ще се постарае да възстанови липсващите данни. Не можем да дадем пълна гаранция за успех, тъй като много зависи какви са били данните и къде физически са били съхранявани на диска. Въпреки това, съществуват различни компютърни програми, които са създадени с цел да извличат липсващите данни от твърдия диск или друг носител. Ние ще използваме няколко такива програми, за да се опитаме да спасим важната информация.

И все пак, най-добрата защита срещу неволно заличаване на важна информация е превантивното архивиране на данни на друг различен носител или диск. По този начин дори да загубите важна информация, няма да се налага да се опитвате да я възстановите. Просто ще я извадите от последния архив и ще я ползвате отново. Повечето потребители правят архив на важните данни на същия компютър, на които се намират те. По този начин данните не са защитени, тъй като те се намират на същия хард диск и при грешка в него, могат да се загубят безвъзвратно. Ето защо, когато правите архив на важна информация, никога не го правете на същия компютър, защото така все едно не сте архивирали данните. Компютърът може да се повреди или пък да бъде откраднат.

Друга погрешна практика е да се прави архив на данните на CD или DVD. Оказа се, че оптичните дискове имат много кратък живот и по никакъв начин не гарантират сигурността на данните. Някои дискове дори „губят“ записаната на тях информация след известно време, независимо, че дискът е съхраняван правилно в кутийка и не е излаган на директна слънчева светлина. Затова избягвайте да правите архив на важна информация на CD/DVD, защото няма гаранция, че след време дискът ще може да бъде прочетен отново. Много често се случва хора да се оплакват, че не могат да „отворят“ дисковете, които са записали. За съжаление няма никакви гаранции, че тази информация ще бъде възстановена някога, дори и от опитни специалисти.

Архивирането на данни представлява процес, който прави резервно копие на информацията. Така тя бива запазена и може да бъде ползвана в бъдеще при нужда. Препоръчително е информацията да бъде архивирана на сигурно и отдалечено място, обикновено на различно устройство за архивиране, различно от този компютър или сървър, на който първоначално се намира. Съществуват различни методи и практики за правилното архивиране на данни. Обикновено данните се архивират ежедневно, за да се пази най-актуалната версия на файловете.

Често се случва хората да не си дават реална сметка колко е важно да имат архив на своята фирмена или лична информация. Понякога това се установява едва след нейната загуба – било то от повреда в хардуера или от кражба, взлом, пожар или природно бедствие или злонамерено криптиране. Тогава става ясно, че всичките данни, дори целия извършен труд на една фирма, липсват и така се обезсмисля труд за няколко години. Последните години многократно зачестиха външните пробиви в структурата на фирми и физически лица и цялостно криптиране на данните. Резултата е искане на откуп, който в зависимост от размера на компанията може да бъде впечатляваща сума. За съжаление обаче дори и при плащане на откуп няма гаранции, че ще можете да си върнете информацията обратно А помислете също, как бихме се почувствали, ако всички снимки на децата се загубят в следствие на дефектирал хард диск на компютъра? Това е нещо, което никога повече не бихме могли да имаме и на практика ще загубим много ценен спомен за детството на децата. Дали фирмена, дали лична, всяка информация е важна за своя собственик, но именно от него зависи дали тя ще бъде пазена правилно и сигурно.

 

Ние от Пи Ес Пи България вярваме, че най-важното за един бизнес е сигурността на информацията. Затова смятаме, че всеки бизнес трябва да се грижи отговорно за нея. По този начин ще бъдат избегнати всички проблеми, свързани с липсата или загубата на важни информация. В зависимост от обема данни може да се налага архивиране от веднъж месечно до веднъж в денонощие. Ние предлагаме на нашите клиенти различни възможности за архивиране на данните – от външни хард дискове, до NAS устройства и различни видове архивни сървъри/сториджи и лентови устройства или виртуални облачни сървъри. Важно е да се отбележи, че когато фирмените или лизни данни имат голяма материална или сантиментална стойност за собственика е необходимо да се подбере най-добрия начин и устройство за архивирането на данните. Устройствата за backup имат по няколко диска (обикновено, минимум два), като информацията на тях се записва едновременно. Така при наличие на някакво нежелано обстоятелство или повреда данните могат да бъдат възстановени от другия диск. Колкото по-голяма е важността на информацията, толкова по-сериозни мерки е важно да бъдат взети по отношение на подсигуряването на работещ архив.

Ние използваме различни програми за автоматизирани архиви. Освен архивите при клиента, предлагаме и пазене на резервно копие на наш сървър, като по този начин данните са защитени неколкократно. Наличието на архив и нашата бърза намеса предотвратяват сериозни и огромни загуби за бизнеса. Можем да Ви предложим и отделен backup сървър, върху който регулярно да се записват архиви на важната за Вас информация.

 

В зависимост от Вашите нужди, се създава автоматизирана система за архивиране на важната информация. След това се следи регулярно за коректността на направените архиви. Тази система може да работи през нощта, когато техниката не е натоварена и това не забавя работни процес. Обикновено се пазят ежедневните архиви от последната седмица, плюс петъчните архиви от последния месец, плюс месечните архиви от последните дванадесет месеца. Така, дори да не сте разбрали навреме за загубата на информация, ще можете да я възстановите от по-стар архив. Препоръчително е поне веднъж в месеца да се запазва архив извън офиса.

Важно е да се отбележи, че архивираната информация трябва да се проверява периодично защото въпреки белезите, че е архивът е минал успешно трябва да се провери дали информацията е записана коректно с тестове.

Когато се налага информация да бъде възстановена се използват различни софтуерни продукти/програми, които са създадени с цел да извличат липсващите данни от твърдия диск или друг носител. 

Опитът ни показа, че не малко потребители правят архив на важните данни на същия компютър или сървър, на който работят. Така всъщност рисковете не се намаляват значително и отново съществува сериозна опасност от заразяване, повреда, кражба или природно бедствие.

Данните представляват ценна информация във Вашия компютър и следователно трябва да бъдат добре защитени от загуба или неправомерен достъп. В зависимост от типа данни съществуват различни видове защита. Най-разпространената от тях е антивирусната защита, която пази компютрите от вируси и злонамерен софтуер. За да бъде максимално ефективна, антивирусната защита се осигурява от компютърна програма, която следва да бъде обновявана непрекъснато, за да разпознава най-новите компютърни вируси.

 

Ако използвате ежедневно Интернет, разрешавате на други хора да работят с компютъра Ви или споделяте файлове, трябва да предприемете мерки и да защитите компютъра си от заплахи. Хакерите атакуват компютрите/сървърите на други хора или организации с цел да откраднат лична информация като пароли за достъп, номера на кредитни карти, и други ценни данни, криптиране на информацията с цел плащане на откуп . Хакерските атаки може да се осъществяват директно, когато хакер влиза във Вашия компютър през Интернет или индиректно, когато злонамерен софтуер Ви шпионира, без да разберете и изпраща личната информация на хакери. За щастие вие можете да се защитите, като вземете няколко прости предпазни мерки:

 

Използване на защитна стена (firewall)

Защитната стена е софтуер или хардуер, който проверява информацията, идваща от Интернет или друга компютърна мрежа, като или я отклонява, или й позволява да премине до компютъра, в зависимост от нивото на защита. По този начин защитната стена помага да предотвратите достъпа до Вашия компютър на хакерски и зловреден софтуер.

 

Използване на защита срещу вируси (antivirus)

Вирусите, червеите и троянските коне са програми, създадени от хакери, които използват Интернет за атакуване на уязвими компютри. Вирусите и червеите могат да се възпроизвеждат от един компютър в друг, докато троянските коне влизат в компютъра, като се крият в привидно нормална програма, например скрийнсейвър. Разрушителните вируси, червеи и троянски коне могат да изтриват информация от твърдия диск или да блокират напълно компютъра. Други не причиняват преки увреждания, но влошават производителността и стабилността на компютъра. Трети пък правят така, че да направят използването на вашия компютър за копаене на криптовалути за чужда сметка.

 

Антивирусните програми преглеждат електронната поща и другите файлове на компютъра за вируси, червеи и троянски коне. Ако намерят, антивирусните програми или ги поставят под карантина (изолират ги), или ги изтриват напълно, преди да увредят компютъра или файловете. Тъй като всеки ден се откриват нови вируси, важно е да се избере антивирусна програма с възможност за автоматична актуализация. Когато дадена програма се актуализира, тя добавя нови вируси към своя списък за проверка, което й помага да защитава Вашия компютър от новите атаки. Ако Вашият списък с вируси е остарял, компютърът Ви е уязвим за нови заплахи. Обикновено актуализациите изискват заплащане на годишна абонаментна такса.

 

Използване на защита срещу шпионски софтуер (antispy)

Шпионският софтуер е софтуер, който може да показва реклами, да събира информация за Вас или да променя настройки на Вашия компютър, обикновено без да има Вашето съгласие за това. Например, шпионският софтуер може да инсталира нежелани ленти с инструменти, връзки или предпочитани връзки във Вашия уеб браузър, да променя началната страница по подразбиране или често да показва изскачащи реклами. В някои случаи шпионският софтуер не показва никакви признаци, по които можете да го откриете, но тайно събира деликатна информация, например посещаваните от Вас сайтове или текста, който въвеждате. Най-често шпионският софтуер се инсталира чрез безплатен софтуер, който изтегляте, но в някои случаи и простото посещение на някой сайт води до заразяване с шпионски софтуер.

 

За да защитите компютъра си от шпионски софтуер, използвайте противошпионски програми. Те ви предупреждават, когато шпионски софтуер се опитва да се инсталира на Вашия компютър. Освен това могат да сканират компютъра за съществуващ шпионски софтуер и да го премахват. Тъй като всеки ден се появява нов шпионски софтуер, тези противошпионски програми трябва редовно да се актуализират, за да откриват и предпазват от последните заплахи.

 

Ние можем да предложим системно проследяване на редовното обновяване на антивирусната защита и правилното функциониране на защитната стена. Следи се за излизането на нови, опасни вируси, които не се хващат от антивирусната защита. Вие получавате консултация как да се предпазите от опасни вируси и фишинг, рекламни или шпионски програми. Така, след взетите превантивни мерки, могат да бъдат спестени дни работа по почистването на заразени компютри. Нашите системни администратори ще осигурят защита на мрежата Ви от хакерски атаки, кражба на информация и всякакви нежелани програми, които биха забавили работата на Вашите компютри. Те ще следят за пробиви в сигурността и ще взимат необходимите мерки за отстраняването им.

 

Консултиране и техническа помощ при внедряването на GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) е нова регулация в Закона за защита на личните данни в ЕС. Накратко GDPR въвежда правото на потребителя „да бъде забравен“ от бизнесите, както и изричното даване на съгласие за събиране и обработване на лични данни. Новите разпоредби в Закона за защита на личните данни влизат в сила на 25 май 2018 г. Те се отнасят за всеки бизнес, който под една или друга форма се развива онлайн или има дейност на територията на Европейския съюз. Основната цел за въвеждането на регулацията е да защити правата и на двете страни в онлайн търговията. От едната страна е бизнесът, а от другата – самите потребители. Ограничава се изпращането на непоискани търговски съобщения до потребителите. Всеки един потребител на даден уебсайт ще трябва изрично да заяви своето съгласие за използване на неговите лични данни. В това число се включват име, години, имейл адрес, местожителство и други. Потребителите ще имат право да поискат техните лични данни да бъдат изтрити от дадена база данни на онлайн магазин или друг уебсайт. Важна промяна, която ще настъпи е, че „мълчанието“ или липсата на отговор по никакъв начин не би могла да означава съгласие. Ако един потребител заяви съгласието си за ползване на личните му данни, това трябва да е некрасноречиво, на ясен и прост език, който не поражда двусмислие. Във всички останали случаи, ползването на личните данни на дадено лице би било в разрез с GDPR.

 

Изискванията на GDPR обхващат правните и IT аспектите на дадена компания. Въвежда се задължителното определяне на служител, който да се грижи за правилното съхранение на личните данни на потребителите. Това може да бъде настоящият уеб администратор на даден онлайн магазин или друго лице (но не управителя). Задължително е този човек да подпише договор, в който ясно се посочва, че лицето носи отговорност относно съхранението на личните данни. Допуска се това да бъде и юридическо лице – фирма или организация, която да събира и съхранява личните данни според изискванията. Те ще се съхраняват в отделен регистър.

 

Ние от Пи Ес Пи България можем да ви съдействаме с първоначален анализ, който ще покаже до каква степен в момента вашият бизнес покрива изискванията на GDPR. Напълно вероятно е, до голяма степен и в момента да покривате част от изискванията. Целта на анализа е да ви даде възможно най-точни и конкретни препоръки относно това, което трябва да направите в своята компания, за да покриете GDPR изискванията напълно. След анализа ще ви помогнем с въвеждането на нови мерки и технически процеси, които да се грижат за сигурното съхраняване на личните данни. Следва въвеждането на нови механизми за мониторинг, чрез които ще се следи ефективността на действията, ще се следи за изтичане на данни и съставянето на доклади при евентуални нарушения. И не на последно място идва обучението на служителите относно правилната употреба и съхранение на лични данни, както и осведомяване на целия персонал на вашата компания. Ако имате нужда от консултиране и техническа помощ за внедряването на GDPR, не се колебайте да се свържете с нас.