Фирма „Пи Ес Пи България“ ООД функционира от 1994 г. Първите клиентски проекти са разработени за „Мерлони Индезит – България“ във връзка с оптимизация на дейността в техния офис. Създадени са няколко програми по тяхна поръчка:

– програма за следене на разпределението на гаранционните карти;
– програма за база от данни с магазинните продажби в цялата страна, позволяваща въвеждането на бонусна схема за насърчаване.

По-късно бе разработена програма за маркетингови проучвания, която да даде информация за състоянието на пазара на бяла техника. Правото за получаване на тази програма бе закупено от Мерлони за цяла Източна Европа. По същото време фирмата разработи и складово стопанство, което успешно внедри при някои дилъри на Мерлони, в Конелиано и на редица други места.

Поради спецификата на бързо развиващата се IT сфера и нарастващите нужди от все по-високо ниво на обслужване, ние инвестирахме усилия и средства в квалификацията на персонала под формата на обучения и сертификати в различните направления, съставящи общата съвкупност от услуги при поддръжката на компютърната техника в един офис. Като част от тази насока ние внедрихме сертификат за качество ISO 9001:2008 и разработихме собствена уеб базирана система с възможност за записване на проблеми (tickets) и проследяване на техния статус с пълен месечен отчет.

Към днешна дата ние можем да предложим цялостно обслужване, включващо support и инсталация на Microsoft и Linux сървъри, офис приложения, SIP централи. Изискванията на бизнеса се насочиха до голяма степен като присъствие в интернет и за това рекламата в Google и SEO оптимизацията станаха задължителна част от нашето портфолио. Сервизът ни разполага с необходимите условия за ремонт на лаптопи и офис техника, както и оборотна техника, за да не се прекъсва процеса на работа. При нас клиентите могат да получат консултации и съвети за оптимизиране на техните разходи и подобряване на тяхната IT среда.

През годините натрупахме опит в проектирането и изграждането на компютърни мрежи и тяхната защита, както и грижа за архивиране на данни, обезпечаващи възстановяване на работния процес при нужда. Ако решите да инвестирате в подобряване на възможностите чрез нова компютърна техника и софтуер, ние можем да предложим преференциални цени за закупуване, както и свързаните с това услуги – доставка, инсталиране и настройка, поддръжка.

Стремежът към повишаване на нивото на „Пи Ес Пи България“ ООД ни насочи и към новите възможности, предлагащи Европейско финансиране по програмата за конкурентоспособност. Внедряването на нова техника и софтуер доведе до по-голяма удовлетвореност у клиентите и за това ние получихме някои ценни за нас препоръки.