Поддръжката на компютри, лаптопи и сървъри се ползва от фирмите, които имат договор с Пи Ес Пи България за абонаментна поддръжка на компютърна и офис техника. Ние предлагаме редовни посещения в офиса на клиента. Тези посещения могат да бъдат с честота, избрана от Вас, съответна на Вашите нужди и съобразена с броя на Вашите компютри. При тези посещения се отстраняват открити проблеми и се изпълняват различни задачи, поставени от Вашите служители. Проверява се правилната работа на техниката и софтуера. Тестват се направените архиви. Проверява се антивирусната защита. Почиства се техниката от прах. Проверява се работата на компютърните вентилатори. Ако е необходимо, те се смазват или подменят. Почистват се компютрите и техните компоненти. Това е най-голямото предимство на абонаментната поддръжка. Профилактичните посещения или т.нар. превантивна защита могат да предотвратят възникването на редица проблеми. Една най-важните страни на поддръжката на компютри и сървъри с системната грижа, която има най-вече превантивен характер. Това се изразява в конкретни действия, имащи за цел елиминирането на възможности за инцидент с хардуера и софтуера. Така се намаляват потенциалните рискове от спиране на работа или загуба на ценна информация.

Пи Ес Пи България предлага няколко различни плана за абонаментна поддръжка на компютърна и офис техника. Сигурността и надеждността на Вашите компютри е от огромно значение за бизнеса Ви и доверяването му на специалисти като нас ще Ви спести загуби и неудобства. Разгледайте нашите планове за абонаментна компютърна поддръжка и се свържете с нас, за да Ви предложим индивидуално решение с конкретен абонаментен план, в зависимост от броя на Вашите компютри и специфичните нужди, които имате в ежедневната си работа.

 

Абонаментна поддръжка

 

Поддръжката на сървъри е специфична дейност, при която се следят множество параметри на работата на сървърите. Освен горепосочените дейности, поддръжката на сървърите зависи от операционната система и приложенията, които използвате. Ние имаме задълбочени познания и опит с различните видове операционни системи и приложения за сървъри. Може да разгледате нашите сертификати, за да се уверите в това. Вижте подробна информация за поддръжката на сървъри, която Ви предлагаме.