Поддръжка на сървъри от Пи Ес Пи България


Поддръжката на сървърите, мрежовото администриране и оптимизирането на компютърната Ви среда е един от ключовите фактори за Вашия бизнес. Ние предлагаме 24 часов непрекъснат мониторинг и support на Вашата IT Инфраструктура. Нашите сертифицирани служители и квалифициран персонал биха могли да окажат необходимата Ви помощ при инсталиране на Вашите сървъри, настройки наOS и потребителски права за достъп, backup решения, Интернет защита, е-mail управление и предпазване от нежелана поща, мигриране към по-нови версии.

Отдалечената поддръжка на сървъри, рутери и активно мрежово оборудване би позволило на Вашия бизнес непрекъсна работа, без принудително спиране. Това е възможно благодарение на превантивните мерки за безопасност на работата и проактивния мониторинг на Вашия хардуер и софтуер. Ние ще предоставим на Вас и на Вашия бизнес възможност за оптимизиране на разходите чрез цялостни решения за повишаване сигурността и скоростта на работа.

Нашите услуги покриват следните области:

1.MS Windows сървъри:

 • Active directory.
 • MS Exchange сървъри.
 • Терминални сървъри.
 • IIS администрация.
 • DNS, DHCP администрация.

2.Виртуализация:

 • Hyper-V.
 • VMWare.
 • KVM.

3.VOIP:

 • 3CX.
 • Asterisk.
 • Special firewall for VOIP PBX.

4.Мрежи (BGP, VPN, MPLS, Firewall):

 • MIKROTIK.
 • CISCO.
 • Lunix.
 • BSD.

5.Linux servers:

 • Web.
 • Mail.
 • FTP.
 • Samba.
 • Bind.
 • DHCP.
 • Integration with AD.
 • Web proxy squid.
 • All about Linux.

6.Облачни услуги (Cloud computing).