Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Пи Ес Пи България“ ООД, гр. София , ул. „ Професор Георги Брадистилов“ №4,  Студентски град, ЕИК 205573397,  наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.psp-bg.com”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

 Данни за доставчика:

 

 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 

1. Наименование на Доставчика: „Пи Ес Пи България“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, Студентски град, ул. „Професор Георги Брадистилов“ № 4, ет.1, офис 1.

3. Адрес за упражняване на дейността:  www.psp-bg.com

4. Данни за кореспонденция: гр. София, Студентски град, ул. „Професор Георги Брадистилов“ № 4, ет.1, офис 1, Email: pspteam@psp-bg.com , тел. +359 (2) 4394076

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205573397,

6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни


Права и отговорност на страните
 

Материалите и услугите, предлагани в този САЙТ са ограничени само до посочените условия без да се предлагат целеви и търговски гаранции.

ДОСТАВЧИКЪТ не поема гаранции за точността и цeлоста на материалите, софтуера и услугите публикувани на САЙТА.

 ДОСТАВЧИКЪТ има право във всеки един момент и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, цени, описания и услуги.

 ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност за публикувани остарели материали. Част от информацията, публикувана в САЙТА може да се отнася до продукти и услуги, които не се предлагат в момента и не са достъпни за поръчка.

За повече информация за пълните наличности се свържете с нас на посочените координати за контакти.


Ограничение на отговорността
 

ДОСТАВЧИКЪТ, неговите доставчици и/или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети и  пропуснати ползи, загуба на информация и други произтекли от употребата или невъзможността за употреба на САЙТА.

В случай, че в следствие използването на www.psp-bg.com или материали от него, от Ваша страна, доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, поправка на оборудване или информация вие поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 


Промяна на цени и стоки
 

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя цените без да е длъжен предварително да уведоми потребителите на САЙТА.

При допуснати технически грешки в публикуването на САЙТА, ДОСТАВЧИКЪТ има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин, освен да възстанови сумите, платени от потребителя при наличието на такива.


Към покупката на вече намалени артикули на сайта, не могат да се добавят допълнителни отстъпки, промокодове и промоционални условия от други промоции или кампании.


Търговски марки
 

Всички имена, знаци и символи на продукти са търговски марки или са защитени от авторското право и са притежание на техните собственици.


Права и задължения по ЗЗП (Закон за защита на потребителите)

Основните характеристики на стоките са изписани в заглавието или страницата за представяне на всеки продукт.

Цената на стоките е изписана с включено ДДС за всеки продукт.

Стойността на разходите за доставка се определят и начисляват от Куриерските фирми извършващи доставянето на пратките.

 ДОСТАВЧИКЪТ не налага допълнителна стойност при използването на средствата за комуникация с нас.

Начините за доставка на стоките са описани в раздела "Доставка". Плащането на стоките е съобразено с чл. 93 ал. 1 за ЗЗД, за което се получава съответния документ


Отказ от стоката
 

Потребителят има право да се откаже от поръчаната стока в срок от 14 дни, от получаването и в случай, че стоката не е използвана, не е нарушена цялостта на опаковката и е във вида, в който е получена като са спазени условията от чл. 55 от ЗЗП.

Транспортните и други разходи по получаване и изпращане на стоката са изцяло за сметка на потребителя.

 При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени на САЙТА, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява цялата заплатена от потребителя сума, включително и ако има транспортни разходи заплатени от потребителя, съобразно член 55, алинея втора от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

При получаване на пратката, потребителя е длъжен да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за повредена пратка.


ОРС
 

При спор, който не може да бъде решен съвместно с онлайн магазина, можете да използвате сайта ОРС.

Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.