Данните представляват ценна информация във Вашия компютър и следователно трябва да бъдат добре защитени от загуба или неправомерен достъп. В зависимост от типа данни съществуват различни видове защита. Най-разпространената от тях е антивирусната защита, която пази компютрите от вируси и злонамерен софтуер. За да бъде максимално ефективна, антивирусната защита се осигурява от компютърна програма, която следва да бъде обновявана непрекъснато, за да разпознава най-новите компютърни вируси.

Ако използвате ежедневно Интернет, разрешавате на други хора да работят с компютъра Ви или споделяте файлове, трябва да предприемете мерки и да защитите компютъра си от заплахи. Хакерите атакуват компютрите на други хора с цел да откраднат лична информация като пароли за достъп, номера на кредитни карти и други ценни данни. Хакерските атаки може да се осъществяват директно, когато хакер влиза във Вашия компютър през Интернет или индиректно, когато злонамерен софтуер Ви шпионира, без да разберете и изпраща личната информация на хакери. За щастие вие можете да се защитите, като вземете няколко прости предпазни мерки:

Използване на защитна стена (firewall)

Защитната стена е софтуер или хардуер, който проверява информацията, идваща от Интернет или друга компютърна мрежа, като или я отклонява, или й позволява да премине до компютъра, в зависимост от нивото на защита. По този начин защитната стена помага да предотвратите достъпа до Вашия компютър на хакерски и зловреден софтуер.

Използване на защита срещу вируси (antivirus)

Вирусите, червеите и троянските коне са програми, създадени от хакери, които използват Интернет за атакуване на уязвими компютри. Вирусите и червеите могат да се възпроизвеждат от един компютър в друг, докато троянските коне влизат в компютъра, като се крият в привидно нормална програма, например скрийнсейвър. Разрушителните вируси, червеи и троянски коне могат да изтриват информация от твърдия диск или да блокират напълно компютъра. Други не причиняват преки увреждания, но влошават производителността и стабилността на компютъра.

Антивирусните програми преглеждат електронната поща и другите файлове на компютъра за вируси, червеи и троянски коне. Ако намерят, антивирусните програми или ги поставят под карантина (изолират ги), или ги изтриват напълно, преди да увредят компютъра или файловете. Тъй като всеки ден се откриват нови вируси, важно е да се избере антивирусна програма с възможност за автоматична актуализация. Когато дадена програма се актуализира, тя добавя нови вируси към своя списък за проверка, което й помага да защитава Вашия компютър от новите атаки. Ако Вашият списък с вируси е остарял, компютърът Ви е уязвим за нови заплахи. Обикновено актуализациите изискват заплащане на годишна абонаментна такса.

Използване на защита срещу шпионски софтуер (antispy)

Шпионският софтуер е софтуер, който може да показва реклами, да събира информация за Вас или да променя настройки на Вашия компютър, обикновено без да има Вашето съгласие за това. Например, шпионският софтуер може да инсталира нежелани ленти с инструменти, връзки или предпочитани връзки във Вашия уеб браузър, да променя началната страница по подразбиране или често да показва изскачащи реклами. В някои случаи шпионският софтуер не показва никакви признаци, по които можете да го откриете, но тайно събира деликатна информация, например посещаваните от Вас сайтове или текста, който въвеждате. Най-често шпионският софтуер се инсталира чрез безплатен софтуер, който изтегляте, но в някои случаи и простото посещение на някой сайт води до заразяване с шпионски софтуер.

За да защитите компютъра си от шпионски софтуер, използвайте противошпионски програми. Те ви предупреждават, когато шпионски софтуер се опитва да се инсталира на Вашия компютър. Освен това могат да сканират компютъра за съществуващ шпионски софтуер и да го премахват. Тъй като всеки ден се появява нов шпионски софтуер, тези противошпионски програми трябва редовно да се актуализират, за да откриват и предпазват от последните заплахи.

Наш техник следи за редовното обновяване на антивирусната защита и правилното функциониране на защитната стена. Следи се за излизането на нови, опасни вируси, които не се хващат от антивирусната защита. Вие получавате консултация как да се предпазите от опасни вируси, рекламни или шпионски програми. Така, след взетите превантивни мерки, могат да бъдат спестени дни работа по почистването на заразени компютри. Нашите системни администратори ще осигурят защита на мрежата Ви от хакерски атаки, кражба на информация и всякакви нежелани програми, които биха забавили работата на Вашите компютри. Те ще следят за пробиви в сигурността и ще взимат необходимите мерки за отстраняването им.

Консултиране и техническа помощ при внедряването на GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) е нова регулация в Закона за защита на личните данни в ЕС. Накратко GDPR въвежда правото на потребителя „да бъде забравен“ от бизнесите, както и изричното даване на съгласие за събиране и обработване на лични данни. Новите разпоредби в Закона за защита на личните данни влизат в сила на 25 май 2018 г. Те се отнасят за всеки бизнес, който под една или друга форма се развива онлайн или има дейност на територията на Европейския съюз. Основната цел за въвеждането на регулацията е да защити правата и на двете страни в онлайн търговията. От едната страна е бизнесът, а от другата – самите потребители. Ограничава се изпращането на непоискани търговски съобщения до потребителите. Всеки един потребител на даден уебсайт ще трябва изрично да заяви своето съгласие за използване на неговите лични данни. В това число се включват име, години, имейл адрес, местожителство и други. Потребителите ще имат право да поискат техните лични данни да бъдат изтрити от дадена база данни на онлайн магазин или друг уебсайт. Важна промяна, която ще настъпи е, че „мълчанието“ или липсата на отговор по никакъв начин не би могла да означава съгласие. Ако един потребител заяви съгласието си за ползване на личните му данни, това трябва да е некрасноречиво, на ясен и прост език, който не поражда двусмислие. Във всички останали случаи, ползването на личните данни на дадено лице би било в разрез с GDPR.

Изискванията на GDPR обхващат правните и IT аспектите на дадена компания. Въвежда се задължителното определяне на служител, който да се грижи за правилното съхранение на личните данни на потребителите. Това може да бъде настоящият уеб администратор на даден онлайн магазин или друго лице (но не управителя). Задължително е този човек да подпише договор, в който ясно се посочва, че лицето носи отговорност относно съхранението на личните данни. Допуска се това да бъде и юридическо лице – фирма или организация, която да събира и съхранява личните данни според изискванията. Те ще се съхраняват в отделен регистър.

Ние от Пи Ес Пи България можем да ви съдействаме с първоначален анализ, който ще покаже до каква степен в момента вашият бизнес покрива изискванията на GDPR. Напълно вероятно е, до голяма степен и в момента да покривате част от изискванията. Целта на анализа е да ви даде възможно най-точни и конкретни препоръки относно това, което трябва да направите в своята компания, за да покриете GDPR изискванията напълно. След анализа ще ви помогнем с въвеждането на нови мерки и технически процеси, които да се грижат за сигурното съхраняване на личните данни. Следва въвеждането на нови механизми за мониторинг, чрез които ще се следи ефективността на действията, ще се следи за изтичане на данни и съставянето на доклади при евентуални нарушения. И не на последно място идва обучението на служителите относно правилната употреба и съхранение на лични данни, както и осведомяване на целия персонал на вашата компания. Ако имате нужда от консултиране и техническа помощ за внедряването на GDPR, не се колебайте да се свържете с нас.