Компютърните терминали са много популярни решения, защото предлагат достъпност, централизираност и най-вече сигурност. Необходим Ви е мощен и надежден сървър. Цялата информация се пази на сървъра. Останалите работни станции се използват като терминали (монитор, клавиатура и мишка), които се свързват към сървъра. Те могат да бъдат дори без твърди дискове. Вие може да работите от който и да е компютър в офиса или от вкъщи – навсякъде ще имате своята поща, настройки, документи, музика, филми. Необходимо е само да влезете със своето потребителско име и парола на сървъра. Така се постигат висока сигурност, централизирано управление на информацията, ефективност при разширението на броя на потребителите, гъвкавост при инсталирането на нови софтуерни продукти, както и лесно управление на потребителските права и рестрикции.

Терминалните решения често изискват VPN връзки и специфични приложения като Remote desktop connection. За максимална сигурност информацията на сървъра и връзката към него, биват криптирани. Терминалните решения имат доста предимсва спрамо обикновените компютри:

• ниска първоначална инвестиция, тъй като всички работни места (терминали) си поделят един общ сървър или няколко компютъра (сървъра);

• компютърната поддръжка на ниво терминален клиент се минимизира, защото поддръжката на цялата система е централизирана и се извършва единствено на общия сървър;

• разходите за закупуването на нов хардуер и обновлението на софтуера намаляват, защото единствено сървърът има нужда да бъде ъпгрейдван.

• значително се намалява консумацията на енергия и шума на работното място;

• терминалните решения са екологични, тъй като в следствие на ниската консумация на електроенергия се намаляват и вредните емисии на CO2.

• сигурността на системата от сървъри и терминали е висока, тъй като само сървърите биха могли да бъдат подложени на кибер атаки и вируси и следователно трябва да се защитят добре.

• терминалните решения са по-гъвкави като управление, особено в организация с повече потребители, защото вероятността от спиране на работа се свежда до по-малки проценти.