Експресен план за компютърна поддръжка от Пи Ес Пи България


Услуги

 • Постоянен компютърен сервиз и реакция на място при клиента в рамките на работната седмица – до 1 час от момента на повикването.
 • Профилактика на компютърната техника, проверка състоянието на мрежата и инсталираното програмно осигуряване – 4 пъти в годината.
 • Незабавна реакция при проблем чрез дистанционен достъп.
 • Ремонт на компютърна техника: компютри, преносими компютри, принтери, монитори и др. – Безплатно.
 • Безплатна поддръжка на принтери, скенери и друга периферия.
 • Поддръжка и периодични проверки на мрежата и активното LAN оборудване мрежа и мрежовите устройства (рутери, access points и др.).
 • Безплатна консултация и помощ по телефон, Skype, ICQ или e-mail.
 • Осигуряване на оборотна техника за времето на ремонта (без сървъри).
 • Консултиране при взимане на решения за интернет доставчик и други подобни.
 • Логистична помощ при преместване на техниката в друг офис.
 • Грижа за връзката с трети лица и фирми – Интернет доставчици, телефония, климатизация на сървъри, гаранционни ремонти в трети фирми, софтуерни компании.
 • Доставка на консумативи.
 • Преференциални цени за закупуване на софтуер и хардуер.
 • Доставка на консумативи: тонери, мастилници, хартии. Рециклиране на тонери.
 • Осигуряване на техника под наем (проектори, екрани, компютри, принтери и др.).
 • Първоначално диагностициране на състоянието на компютърната техника и програмното осигуряване. Оценка на IT риска.
 • Изготвяне на предложение за оптимизация на дейността.
 • Инсталация на ново-закупени компютърни модули и програмно осигуряване.
 • Диагностика, ремонт и подмяна на дефектиралите модули с еквивалентни при възникване на хардуерни проблеми.
 • Следене за обновяването на антивирусната защита с информация за новите вируси.
 • Следене за правилното архивиране на данните.
 • Навременна информация и препоръки за нови версии на инсталираното програмно осигуряване.
 • Защита от нежелана поща. Следене за обновяването на анти-спам филтрите.