Абонаментна IT поддръжка за малък бизнес от Пи Ес Пи България


Предимства:

 • Времеви диапазон за техническа поддръжка: от Понеделник до Петък, от 9:00 до 18:00 часа;
 • Поддръжка без ограничение в количеството и вида IT техника;
 • Реакция при проблем чрез дистанционен достъп – до 45 минути;
 • Реакция на място – за следващия работен ден;
 • Гарантирано еднократно месечно посещение за профилактика на място с лимит на времетраене до 1 час;
 • Техническа поддръжка извън времевия диапазон се заплаща допълнително;
 • 24х7 мониторинг на критична техника – Интернет свързаност, рутери и сървъри;
 • Мониторинг на пощенските сървъри за ранно известяване при попадане в BLACKLIST;
 • Възможност за известяване на проблеми и задачи посредством web базирана ticket система с пълен анализ и статистика на реакция, етапи на решаването на проблемите, срокове и информация за повторяемост;
 • Инсталация на компютърни модули и софтуер, ремонт на компютри, лаптопи, принтери, монитори и др. с 5% отстъпка от цените на сервиза;
 • Фиксирана цена при съгласувано извършване на технически услуги, като сървърна инсталация/преинсталация, миграция, настройка, мрежови ремонти и други проекти по развитие на IT инфраструктурата;
 • Своевременно предоставяне на информация и препоръки за нови версии на програмното осигуряване;
 • Консултация и помощ по телефон или e-mail;
 • Преференциални цени за закупуване на софтуер и хардуер;
 • Доставка на консумативи: тонери, мастилници, хартии. Рециклиране на тонери;