Data Backup

Архивиране на данни от Пи Ес Пи България

Архивирането на данни представлява процес, който прави резервно копие на информацията. Така тя бива запазена и може да бъде ползвана в бъдеще при нужда. Препоръчително е информацията да бъде архивирана на сигурно и отдалечено място, обикновено различен компютър от този, на който първоначално се намира. Съществуват различни методи и практики за правилното архивиране на данни. Обикновено данните се архивират ежедневно, за да се пази най-актуалната версия на файловете.

Често се случва хората да не си дават реална сметка колко е важно да имат архив на своята фирмена или лична информация. Понякога това се установява едва след нейната загуба – било то от повреда в хардуера или от кражба, взлом, пожар или природно бедствие. Тогава става ясно, че всичките данни, дори целия извършен труд на една фирма, липсват и така се обезсмисля труд за няколко години. А как бихме се почувствали, ако всички снимки на децата се загубят в следствие на дефектирал хард диск на компютъра? Това е нещо, което никога повече не бихме могли да имаме и на практика ще загубим много ценен спомен за детството на децата. Дали фирмена, дали лична, всяка информация е важна за своя собственик, но именно от него зависи дали тя ще бъде пазена правилно и сигурно.

Ние от Пи Ес Пи България вярваме, че най-важното за един бизнес е сигурността на информацията. Затова смятаме, че всеки бизнес трябва да се грижи отговорно за нея. По този начин ще бъдат избегнати всички проблеми, свързани с липсата или загубата на важни информация. В зависимост от обема данни може да се налага архивиране от веднъж месечно до веднъж в денонощие. Ние предлагаме на нашите клиенти различни възможности за архивиране на данните – от външни хард дискове и CD/DVD, до архивни сървъри и лентови устройства. Използваме различни програми за автоматизирани архиви. Освен архивите при клиента, ние предлагаме и пазене на резервно копие на наш сървър, като по този начин данните са защитени неколкократно. Наличието на архив и нашата бърза намеса предотвратяват сериозни и огромни загуби за бизнеса. Можем да Ви предложим и отделен backup сървър, върху който регулярно да се записват архиви на важната за Вас информация.

В зависимост от Вашите нужди, се създава автоматизирана система за архивиране на важната информация. След това се следи регулярно за коректността на направените архиви. Тази система може да работи през нощта, когато техниката не е натоварена. Обикновено се пазят ежедневните архиви от последната седмица, плюс петъчните архиви от последния месец, плюс месечните архиви от последните дванадесет месеца. Така, дори да не сте разбрали навреме за загубата на информация, ще можете да я възстановите от по-стар архив. Препоръчително е поне веднъж в месеца да се запазва архив извън офиса.