„Пи Ес Пи България“ ООД в лицето на своя управител – Петър Павлов получи копие от подписания договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Церемонията по връчването се проведе на 07 март 2017 г. (вторник), от 11.00 часа, в Радисън Блу Гранд Хотел София в присъствието на Г-н Теодор Седларски, министър на икономиката.

psp-proekt2