Новини

/Новини
Новини2017-11-22T17:53:23+00:00
23август 2017

PSP Компютри е официален партньор и сервизен център за територията на България за Epson WorkForce Pro / RIPS принтери

By |23 август 2017|Categories: Новини|0 Comments

PSP Компютри е официален партньор и сервизен център за територията на България за Epson WorkForce Pro / RIPS принтери. Ние можем да ви съдействаме с ремонт и профилактика на вашия [...]

8март 2017

„Пи Ес Пи Компютри“ ООД получи копие от подписания договор за безвъзмездна финансова помощ

By |8 март 2017|Categories: Новини|0 Comments

„Пи Ес Пи Компютри“ ООД в лицето на своя управител – Петър Павлов получи копие от подписания договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и [...]

6февруари 2017

Пи Ес Пи Компютри“ ООД спечелиха финансиране на своя проект от Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК)

By |6 февруари 2017|Categories: Новини|0 Comments

„Пи Ес Пи Компютри“ ООД спечелиха финансиране на своя проект от Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК). Приключи оценката по процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет [...]

26февруари 2016

PSP извършиха тестове на етикетен принтер EPSON TM-C3500

By |26 февруари 2016|Categories: Новини|0 Comments

PSP извършиха тестове на етикетен принтер EPSON TM-C3500. Принтерът работи с различна ширина на лентите ( от 30 до 112 мм ). Може да бъде лесно инсталиран като мрежови принтер или да се свърже към компютър [...]

22април 2013

„Пи Ес Пи Компютри“ ООД приключи дейностите по Европейския проект

By |22 април 2013|Categories: Новини|0 Comments

"Пи Ес Пи Компютри" ООД приключи дейностите по проекта си BG161PO003- 2.1.12-0352-C0001 "Повишаване конкурентоспособността на "Пи Ес Пи Компютри" ООД чрез внедряване на система за управление на ресурсите (ERP система)", [...]