Новини

/Новини/

Какво представляват UTM устройствата?

В тази статия ще ви разкажем за UTM устройствата и все по-честото им използване в организациите. Unified threat management (UTM) или унифицираното управление на заплахите осигурява множество функции и услуги за защита на едно устройство или дадена услуга в мрежата, като предпазва потребителите от заплахи за сигурността по опростен начин. UTM включва функции като антивирус, антиспам, филтриране на съдържание [...]

2019-02-14T14:31:57+03:0013 февруари 2019|Новини|

Пи Ес Пи България е официален партньор и сервизен център за територията на България за Epson WorkForce Pro / RIPS принтери

Пи Ес Пи България е официален партньор и сервизен център за територията на България за Epson WorkForce Pro / RIPS принтери. Ние можем да ви съдействаме с ремонт и профилактика на вашия Epson принтер. Серията WorkForce Pro на Epson са мастиленоструйни принтери, предназначени за бизнеса. Epson оптимизираха уникалната си технология за печат за бизнес приложения. В миналото мастилото се считаше само за [...]

2017-12-11T02:27:29+03:0023 август 2017|Новини|

„Пи Ес Пи България“ ООД получи копие от подписания договор за безвъзмездна финансова помощ

„Пи Ес Пи България“ ООД в лицето на своя управител – Петър Павлов получи копие от подписания договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Церемонията по връчването се проведе на 07 март 2017 г. (вторник), от 11.00 часа, в Радисън Блу Гранд Хотел София в присъствието [...]

2017-12-11T02:29:34+03:008 март 2017|Новини|

Пи Ес Пи България“ ООД спечелиха финансиране на своя проект от Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК)

„Пи Ес Пи България“ ООД спечелиха финансиране на своя проект от Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК). Приключи оценката по процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Одобрен е оценителния доклад от Ръководителя на Управляващия орган. Предстои сключване на договор.   Проектът предвижда: Консултантски услуги по въвеждане на система за управление сигурността на [...]

2017-12-11T02:34:24+03:006 февруари 2017|Новини|

PSP извършиха тестове на етикетен принтер EPSON TM-C3500

PSP извършиха тестове на етикетен принтер EPSON TM-C3500. Принтерът работи с различна ширина на лентите ( от 30 до 112 мм ). Може да бъде лесно инсталиран като мрежови принтер или да се свърже към компютър посредством USB кабел. Настройките на драйвера са лесни, прегледни и разбираеми. Надали може да се спомене като недостатък тежестта на принтера, доказваща единствено неговата стабилност. За нуждите на теста бяха отпечатани няколко [...]

2017-12-11T02:32:33+03:0026 февруари 2016|Новини|

„Пи Ес Пи България“ ООД приключи дейностите по Европейския проект

"Пи Ес Пи България" ООД приключи дейностите по проекта си BG161PO003- 2.1.12-0352-C0001 "Повишаване конкурентоспособността на "Пи Ес Пи България" ООД чрез внедряване на система за управление на ресурсите (ERP система)", по Договор 4МС-02-55/27.04.2012, с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет [...]

2017-12-11T02:33:28+03:0022 април 2013|Новини|