pspadmin

/pspadmin

About pspadmin

This author has not yet filled in any details.
So far pspadmin has created 5 blog entries.

PSP Компютри е официален партньор и сервизен център за територията на България за Epson WorkForce Pro / RIPS принтери

2017-12-11T02:27:29+00:00 23 август 2017|Новини|

PSP Компютри е официален партньор и сервизен център за територията на България за Epson WorkForce Pro / RIPS принтери. Ние можем да ви съдействаме с ремонт и профилактика на вашия Epson принтер. Серията WorkForce Pro на Epson са мастиленоструйни принтери, предназначени за бизнеса. Epson оптимизираха уникалната си технология за печат за бизнес приложения. В миналото мастилото се считаше само за домашна употреба, [...]

„Пи Ес Пи Компютри“ ООД получи копие от подписания договор за безвъзмездна финансова помощ

2017-12-11T02:29:34+00:00 8 март 2017|Новини|

„Пи Ес Пи Компютри“ ООД в лицето на своя управител – Петър Павлов получи копие от подписания договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Церемонията по връчването се проведе на 07 март 2017 г. (вторник), от 11.00 часа, в Радисън Блу Гранд Хотел София в присъствието [...]

Пи Ес Пи Компютри“ ООД спечелиха финансиране на своя проект от Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК)

2017-12-11T02:34:24+00:00 6 февруари 2017|Новини|

„Пи Ес Пи Компютри“ ООД спечелиха финансиране на своя проект от Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК). Приключи оценката по процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Одобрен е оценителния доклад от Ръководителя на Управляващия орган. Предстои сключване на договор.   Проектът предвижда: Консултантски услуги по въвеждане на система за управление сигурността на [...]

PSP извършиха тестове на етикетен принтер EPSON TM-C3500

2017-12-11T02:32:33+00:00 26 февруари 2016|Новини|

PSP извършиха тестове на етикетен принтер EPSON TM-C3500. Принтерът работи с различна ширина на лентите ( от 30 до 112 мм ). Може да бъде лесно инсталиран като мрежови принтер или да се свърже към компютър посредством USB кабел. Настройките на драйвера са лесни, прегледни и разбираеми. Надали може да се спомене като недостатък тежестта на принтера, доказваща единствено неговата стабилност. За нуждите на теста бяха отпечатани няколко [...]

„Пи Ес Пи Компютри“ ООД приключи дейностите по Европейския проект

2017-12-11T02:33:28+00:00 22 април 2013|Новини|

"Пи Ес Пи Компютри" ООД приключи дейностите по проекта си BG161PO003- 2.1.12-0352-C0001 "Повишаване конкурентоспособността на "Пи Ес Пи Компютри" ООД чрез внедряване на система за управление на ресурсите (ERP система)", по Договор 4МС-02-55/27.04.2012, с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет [...]