Сервиз за компютри, лаптопи, сървъри, монитори и периферия

Сервиз за компютри, лаптопи, сървъри, монитори и периферия


Поддръжка и поправка на компютри и лаптопи

 

Ако качеството на Вашата дейност зависи от безпроблемната работа на Вашите компютри, ако имате важна информация, която трябва да бъде пазена сигурно, ако цените своето време, абонирайте се за компютърна поддръжка от PSP Компютри. Ние ще поемем грижата и отговорността за всичко, свързано с Вашата компютърна и офис техника. Предлагаме реакция до 1 час след повикване!


PSP Компютри предлага абонаментна поддръжка, сервиз и поправка на компютри, лаптопи, сървъри, монитори, принтери и всяка друга периферия. Ако имате проблем с компютър или лаптоп, нуждаете се от сервиз или подмяна на хардуер, обадете ни се сега. Задайте въпрос или потърсете съвет от нас за профилактиката на Вашите компютри, лаптопи и офис оборудване. Разгледайте нашите планове за абонаментна компютърна поддръжка и изберете услугите, които ще са Ви необходими.

 

Кой ползва нашите компютърни услуги?
Какъв договор можете да сключите с нас?

 

PSP Компютри предлага широк набор от IT услуги и дейности, които ще разрешат всички Ваши компютърни проблеми. Ние ще Ви помогнем с мрежовото окабеляване на офиса, с инсталирането и конфигурирането на Вашите сървъри и мрежови устройства, както и с поддръжката на всички компютри, лаптопи, принтери, монитори и друга периферия.

 
Пи Ес Пи Компютри ООД приключи дейностите по Европейския проект

"Пи Ес Пи Компютри" ООД приключи дейностите по проекта си BG161PO003- 2.1.12-0352-C0001 "Повишаване конкурентоспособността на "Пи Ес Пи Компютри" ООД чрез внедряване на система за управление на ресурсите (ERP система)", по Договор 4МС-02-55/27.04.2012, с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Препоръки от клиенти

 
Вижте всички препоръки
 
Footer image